Navigatie

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Meer informatie

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Meer informatie

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen en daardoor in problemen komen.

Meer informatie

Op uw situatie afgestemd

Bewindvoering Brabant voert sinds 2005 bewindvoering , curatele en mentorschap uit.
Met ons team van 3 personen behandelen we circa 120 dossiers.

Ieder mens is uniek en zo ook staat iedere financiële en persoonlijke situatie op zichzelf.
Wij nodigen u uit om contact op te nemen en samen te bekijken wat voor u een passende oplossing is.

Lid van branchevereniging: